Архив
Категории

За учениците

График контролни начален курс

график контролни 5 6 7 клас

график класни първи срок 2022 2023

Тържеството за началото на учебната 2022/2023 година ще започне  в 9.00 часа на 15.09.2022г.

Автобусите ще пътуват от 8.00 часа .

 

Работа по проект “Равен достъп до училищно образование в условия на криза”

Обучение на ученици от начален етап по Дейност 2 от проекта

Общо 6 групи. Общо обхванати ученици – 32.

Ръководители на групите: Велка Цветкова и Алина Димитрова.

Получени технически средства по проекта:

9 бр. лаптопи за ученици

5 бр. таблети за ученици

4 бр. лаптопи за учители

график контролни 2 срок

Съобщение

От 21.02 2022г. всички ученици се обучават присъствено.

 

график класни работи втори срок

график консултации втори срок

Заповед ОРЕС 7 кл.

Заповед патронен празник

График консултации по предмети нов

СЪОБЩЕНИЕ

Поради увеличение на заболеваемостта от 13.  12.2021г.- понеделник , присъственото обучение в училище  е САМО ЗА УЧЕНИЦИ, които са дали съгласие чрез попълнена от родителя декларация за ТЕСТВАНЕ чрез ЩАДЯЩ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЧРЕЗ СЛЮНКА.

Останалите ученици са на електронно обучение – ОРЕС.

СЪОБЩЕНИЕ

От 10.12.2021 се възобновява присъственото обучение в училище за всички ученици .

СЪОБЩЕНИЕ

От 09.12.2021г. година се възобновява присъственото обучение в училище САМО ЗА УЧЕНИЦИ, които са дали съгласие чрез попълнена от родителя декларация за ТЕСТВАНЕ чрез ЩАДЯЩ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЧРЕЗ СЛЮНКА.

 

СЪОБЩЕНИЕ

От 23.11.2021 обучението е присъствено за всички ученици.

СЪОБЩЕНИЕ

От 16.11.2021 обучението е присъствено за всички ученици.

СЪОБЩЕНИЕ

От 12.11.2021г. за всички ученици се възобновява присъственото обучение в ОУ”Патриарх Евтимий”-с.Новачене, общ. Никопол.

Само на 15. 11.2021г.обучението ще бъде онлайн /ОРЕС/ със заповед на Министърна на образованието.

От 16.11.2021 обучението е присъствено за всички ученици.

Заповед присъствено обучение

Заповед МОН

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Във връзка със заповед РД -01-890/03.11.2021г. на МЗ, за периода от 08.11. до     12.11.2021г. включително, обучението на ротационен принцип в ОУ „Патриарх Евтимий“ с. Новачене, общ. Никопол е следният:

 

 

клас начин на обучение
I присъствено обучение
II присъствено обучение
III присъствено обучение
IV присъствено обучение
V обучение от разстояние в електронна среда
VI обучение от разстояние в електронна среда
VII обучение от разстояние в електронна среда

 

 

 

Присъственото обучение и обучението от разстояние в електронна среда се провежда в съответствие със седмичното разписание на часовете за първия учебен срок и времевия график на учебните часове.

 

 

 

 

 

Нино Великов

Директор на ОУ „Патриарх Евтимий“

с. Новачене, общ. Никопол

 

Съобщение редуване (1)

Заповед

График редуване – 08.11.2021г.

2021/2022

график контролни и класни 1 срок

седмично разписание 1 срок

график на часовете за спортни дейности

график на часовете по БДП

графек консултации

график допълнителен час на класа

график приемно време

На 15.09.2021 автобусите ще пътуват от 8.00 часа. Учениците да са по спирките в съответното време. Във връзка с противоепидемичните мерки , свързани с КОВИД 19, препоръчително е в автобусите да са само учениците и родителите на първокласниците. В автобусите задължително се влиза с маска!

Откриването на учебната година ще е от 9.00 часа на 15.09.2021.

2020/2021

Поправителни изпити август септември дневна и самостоятелна форма на обучение

поправителни изпити 7 клас юли 2021

График поправителни юни 2021

От 16.02.2021 се възобновява присъственото обучение на учениците от 5-7 клас.

програма начален курс-converted

ГРАФИК ОРЕС ОТ 04.02.2020 Г.

програма прогимназиален курс-converted

Препоръки за бецопасно сърфиране в интернет при дистанционно обучение :  ar_sic_preporuki-za-uchiteli

График класни работи

Консултации по предмети 2020 2021 първи срок

 

График поправителни август

Zap920_izm-dati-NVO-7kl_05052020 (1)

Уточнение относно заявлението:

Изпитът по чужд език е по желание. Заявлението се подава подписано от родителя и ученика и сканирано.

Срок за подаване :10.04.2020

заявление чужд език НВО7

 

 

 

На 16.03.2020г. / понеделник/ стартира електронно дистанционно обучение на учениците!

 

 

zapoved_Obl.upravitel

zapoved_NGE

pismo_grip

седмично разписание І срок 2019 2020

График консултации по предмет

график класни 1 срок

седмично разписание

 

Във връзка с дейността на екипите по обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система

 e създадена е телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112, както и електронна поща obhvat@mon.bg