Архив
Категории

За учениците

2020/2021

Поправителни изпити август септември дневна и самостоятелна форма на обучение

поправителни изпити 7 клас юли 2021

График поправителни юни 2021

От 16.02.2021 се възобновява присъственото обучение на учениците от 5-7 клас.

програма начален курс-converted

ГРАФИК ОРЕС ОТ 04.02.2020 Г.

програма прогимназиален курс-converted

Препоръки за бецопасно сърфиране в интернет при дистанционно обучение :  ar_sic_preporuki-za-uchiteli

График класни работи

Консултации по предмети 2020 2021 първи срок

 

График поправителни август

Zap920_izm-dati-NVO-7kl_05052020 (1)

Уточнение относно заявлението:

Изпитът по чужд език е по желание. Заявлението се подава подписано от родителя и ученика и сканирано.

Срок за подаване :10.04.2020

заявление чужд език НВО7

 

 

 

На 16.03.2020г. / понеделник/ стартира електронно дистанционно обучение на учениците!

 

 

zapoved_Obl.upravitel

zapoved_NGE

pismo_grip

седмично разписание І срок 2019 2020

График консултации по предмет

график класни 1 срок

седмично разписание

 

Във връзка с дейността на екипите по обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система

 e създадена е телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112, както и електронна поща obhvat@mon.bg