Архив
Категории

Работа по проект “Образование за утрешния ден“ в гупата “Дигитални компетентности”

https://oud.mon.bg/

През учебната 2019 2020 година в ОУ „Патриарх Евтимий“ бе сформирана група с ученици от 5 до 7 клас  за извънкласни дейности и занимания по интереси  „Дигитални компетентности“по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Интересно им беше и в часовете за обработка на графични изображения .

Учениците с желание работиха в занятията на групата и се запознаха с теми, които ще им служат в практиката при работа в интернет.Те научиха как изглеждат различните търсачки и как се  работи със специализирани търсачки. Могат да различават кои източници на информация са надеждни  и  как да ги проверяват.

Запазнаванаха  с най-често използваните социални мрежи и  как да  реагират при заплахи в социалните мрежи. Получиха знания за  различни сайтове за пазаруване он-лайн и за връзки с различни обществени институции.  Уменията за използване на онлайн услуги за лични нужди, получени от занятията по проекта, са особено ценни за учениците. Участниците в групата се запознаха  с понятието дигитална идентичност и цифров отпечатък. Получиха умения  как да запазят своята идентичност в онлайн пространството.

Интересни и ценни за тях бяха занятията по киберсигурност. Учениците знаят как да инсталират антивирусна програма на компютър и телефон. Умеят да ги актуализират.Научиха  представляват фишинг и-мейли и Фишинг атаки и  как да избегнат фишинг атаките.