Архив
Категории

Съобщение  относно    Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Съобщение
относно
  Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“
В основно училище “Патриарх Евтимий” бяха сформирани 6 групи по проекта:
І  клас – БЕЛ
ІІ клас- Математика
ІІІ, ІV и VІ клас- БЕЛ
VІІ клас – Математика.
Планираните дейности по проекта са изпълнени до приключване на учебните занятия.