Архив
Категории

Обществен съвет

решение -обществен съвет

заседание на родителите

заповед обществен съвет

 

На 16.11.2016г. в ОУ “Патриарх Евтимий”  се проведе среща с родителите на учениците от І до VІІІ клас за избор на членове  на  Обществения съвет към училището.

Представителите на родителите за Обществен съвет към ОУ “Патриарх Евтимий” бяха излъчени на два етапа.

На първи етап от всеки клас бяха избрани по двама родители- общо 16 представители. На втори етап от 16 представители  при явно гласуване с обикновено мнозинство за представители на родителите в Обществения съвет към училището са избрани следните лица:

1. Инна Емилова Ганчева

2. Милена Венциславова Методиева

3. Ксения Бойкова Иванова

4. Любомир Кралев Желязков.

За резервни членове са избрани следните лица:

1. Светослав Илиев Светославов

2. Петя Василева Маринова

3. Ренета Миленова Стефанова.

 

Със заповед на Кмета на Община Никопол за неин представител в Обществения съвет към ОУ ” Патриарх Евтимий” е определен Николай Димитров Илиев.

 

На 24.11.2016г. в ОУ ” Патриарх Евтимий” се проведе заседание на Обществения съвет към училището, на което бе взето решение за председател на Обществения съвет да бъде избрана Ксения Бойкова Иванова.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”-

С.НОВАЧЕНЕ, ОБЩ.НИКОПОЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КСЕНИЯ БОЙКОВА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ИННА ЕМИЛОВА ГАНЧЕВА

МИЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА МЕТОДИЕВА

ЛЮБОМИР КРАЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ