Архив
Категории

Обществен съвет

Протокол

ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На основание 259, ал. 1, от ЗПУО и чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с протокол от общи събрания на родителите, проведени на 04.12.2019 г. и на 29.01.2020 г. и заповед № 06 от 06.01.2020 г. на кмета на община Никопол е определен следния  състав на Обществения съвет към ОУ „Патриарх Евтимий“ Новачене общ. Никопол:

  1. Председател: Калин Свиленов Петков – представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 1 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.
  2. Членове:
  • Инна Емилева Ганчева – представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 1 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.
  • Недко Филипов Весков – представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 1 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.
  • Миглена Георгиева Лазарова – представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 1 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
  • Николай Димитров Илиев – представител на финансиращия орган – Община

 

  1. Резервни членове:

– Мира Миткова Чобанова –  представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 1 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.

– Дениз Неждет Шакирова – представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 1 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.