Cloud

Колектив

Img

Директор:

Нино Великов

Педагогически специалисти:

Главен учител:

Елеонора Манолова - преподавател по БЕЛ

Преподаватели 1 - 4 клас:

Велка Цветкова - старши учител
Тинка Апостолова - старши учител
Дора Георгиева - старши учител
Алина Димитрова - учител по английски език

Преподаватели в прогимназиален етап:

Янка Гецова - старши учител по математика и физика и астрономия
Мариета Басарова - старши учител по история и цивилизации и география и икономика
Венета Кирова - старши учител по БЗО и ХООС
Мариана Кирова - старши учител по ФВС

Административен персонал:

Борянка Петрова
Теменужка Енева

Непедагогически персонал:  

Магдалена Ангелова
Елеонора Лазарова
Светлина Петкова
Еленко Йорданов
Евгени Георгиев
Валентин Петков
Владислав Георгиев

Медицинско лице:

м.с. Милена Методиева