Cloud

История

Img

Основно училище „Патриарх Евтимий“ се намира в с.Новачене,   община Никопол, на 40 км. от гр. Плевен. Училището е средищно и защитено  и предлага обучение и възпитание  по общообразователните предмети. В него се обучават ученици от селата Бацова махала, Санадиново, Новачене, Асеново, Дебово и Муселиево. За  пътуващите ученици е осигурен транспорт от три  училищни автобуса.

Основно училище „Патриарх Евтимий“ е с над 140 годишна история.

Днешното село Новачене някога е съществувало на другия бряг на р.Осъм. Отбелязано е на географските и топографските карти с името Вехто Новачене. През 1870 година е имало училище във Вехто Новачене. В него са учили само момчета. През 1883г. в училището постъпва първата ученичка. По това време започват първите преселвания от Вехто Новачене в днешното с.Новачене.

През1888г. е построено училище с 4 класни стаи в двора на църквата. През 1907г. е построено ново училище, което е задоволявало нуждите на селото до 1913/1914г.

С нарастване на селото нарастват и нуждите от по-голямо училище. От 1914г. започва строеж на ново училище, но Първата световна война наложила прекратяване на строежа, който завършва през 1921г.

От 1931г. училището става основно. През 1939/1940г. е надстроен вторият етаж на училищната сграда. Учебните занятия в основно училище „ Патриарх Евтимий“ започват през 1940г. През този период са направени картинни стенописи в училищната сграда – „Шипченската Епопея“, „Прощаването на Патриарх Евтимий с Търновци“, „Самарското знаме“, „Кирил и Методий“ и „Отец Паисий“, които и днес придават особен колорит на училището.

През 1957г. е удостоен с орден „Кирил и Методий“ III степен, а през 1970 г. е удостоен с орден „Кирил и Методий“ I степен.