Cloud

Обществен съвет

Img
ПРОТОКОЛ
ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На основание 259, ал. 1, от ЗПУО и чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с протокол от общи събрания на родителите, проведени на 04.12.2019 г. и на 29.01.2020 г. и заповед № 06 от 06.01.2020 г. на кмета на община Никопол е определен следния  състав на Обществения съвет към ОУ „Патриарх Евтимий“ Новачене общ. Никопол:

Председател:

Калин Свиленов Петков – представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 1 от правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.

Членове:

Резервни членове: