Интерактивен урок по БДП / Безопасност на движението по пътищата

На 6.12.2022 г. се проведе интерактивен урок по БДП с учениците от 1 и 2 клас. Урокът се проведе в ОУ “Патриарх Евтимий“ на новата вътрешна площадка за обучение по БДП.

Училището бе класирано за финансиране по Национална програма на МОН “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, модул 5. „Площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата”, дейност2. “Осигуряване на вътрешна площадка/ подвижна зона/ за обучение по безопасност на движение по пътищата в училищата.

Учениците от 1 и 2 клас, с удолствие изпитаха дадената им възможност да учат по забавен начин, показаха и много знания, и практически умения за справяне с редица проблемни ситуации, свързани с правилата за безопасно движение и поведение по пътищата.