Отбелязахме предстоящия национален празник с бинарен урок

На 27 февруари в ОУ „Патриарх Евтимий“,с.Новачене се проведе бинарен урок като част от СТЕМ обучението по история и цивилизации и БЕЛ. Урокът по български език в 7 клас  е след часа по история и цивилизации, проведен в час на класа на тема „Битката при Никопол при падането на България под турска власт и по времето на Руско-турската война 1877/1878г.

Учениците са разделени на 2 групи по 3 човека. На всяка група е даден текст – част от урока по история и цивилизации. Определени са отговорностите на всеки ученик в рамките на групата. Поставени са задачи за изследване на текста:Да извадят глаголите и да им определят време и наклонение.Да определят вида на текста.Да помислят какво се постига чрез използваното време и наклонение в съответния текст.Работата си да представят чрез създаден от групата постер.

На други ученици, разделени на 2 групи по 2 човека, е поставена задача да припомнят на останалите чрез постер кой медиен текст е информационна бележки и репортаж.Да се опитат да създадат информационна бележка и репортаж за мероприятието , в което са участвали- Отбелязване на 3 март чрез бинарен урок по история и цивилизации и БЕЛ .И за да е STEM урок е важно упражнението да е приложимо в практиката- затова продуктът, който са създали учениците- информационната бележка, репортажът и постерите ,ще бъдат публикувани в сайта на училището .

А ето и материалите на учениците!

На 27 февруари в ОУ „Патриарх Евтимий“,с.Новачене се проведе бинарен урок като част от СТЕМ обучението по история и цивилизации и БЕЛ. Участваха учениците от 5,6 и 7 клас.

Теди Иваницова от 5 клас, Полина Илиева от 6 клас и Мартин Богданов от 7 клас запознаха учениците със събитията от Руско-турската освободителна война и битката при Никопол , в която участват хора от нашия район. Гост на мероприятието бе учителят по математика-г-н Иванов.

В края на часа госпожа Манолова постави задачите за часа по български език.

Автор Нелина Дениславова

Днес за първи път в О У“Патриарх Евтимий“ се проведе бинарен урок по история и цивилизации и БЕЛ с учениците от 5, 6 и 7 клас и г-жа Манолова и г-жа Басарова.. Темата на историческата част от урока бе „Битката при Никопол при падането на България под турска власт и битката по време на Руско-турската война през 1877-1878 година и се проведе в мултимедийната зала на училището .

Всички, които присъстваха на събитието, слушаха с интерес това, което представиха Теди, Полина и Мартин. Изработени бяха и табла и постери по темата. Учениците от 7 клас получиха задачи да работят по групи за втората част от урока- свързана с употребата на глаголни времена и наклонения в научни текстове с историческа тематика. А на урока по БЕЛ присъства и директора на училището- г-н Нино Великов

Автор: Семра Анатолиева